STRONA ARCHIWALNA
Centrum Kultury w Lublinie

Nowa strona dostępna pod adresem: https://biuletyn.lublin.eu/ck

Strona główna


 

Centrum Kultury w Lublinie

Typ Kultura i sport
Województwo lubelskie
Powiat
Gmina
Kod pocztowy, Miejscowość 20-007 Lublin
Ulica Peowiaków 12
Nr lokalu
   
NIP 712-016-22-69
REGON 000281536
Telefon 81 466-61-00
Fax 81 536-03-12
WWW http://www.ck.lublin.pl
Strona BIP http://www.ck.bip.lublin.eu/
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
E-mail sekretariat@ck.lublin.pl
Godziny pracy

 

STRONA ARCHIWALNA
Centrum Kultury w Lublinie

Nowa strona dostępna pod adresem: https://biuletyn.lublin.eu/ck