STRONA ARCHIWALNA
Centrum Kultury w Lublinie

Nowa strona dostępna pod adresem: https://biuletyn.lublin.eu/ck

Strona główna  >> Menu przedmiotowe >> Majątek


 

Majątek

Osoba do kontaktu:
Data:

W skład majątku Centrum Kultury w Lublinie wchodzą następujące składniki:
- środki trwałe (sprzęt techniczny, sprzęt biurowy),
- wyposażenie biurowe i techniczne,
- wartości niematerialne i prawne,
- środki pieniężne na rachunkach bankowych oraz w kasie.
Są to składniki grupy 5, 6, 7 i 8.

Wartość brutto środków trwałych na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosi 2 250 223 PLN.
Wielkość brutto wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosi 76 080 PLN.
Wartość brutto pozostałych składników majątku na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosi 464 311 PLN.
Ukryj rejestr zmian
REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Majątek 
Wprowadził do BIP: Administrator UM IT - Piasecka-Szcześniak Anna 
Data udostępnienia w BIP: 2015-01-09 
Wytworzył informację: Roman Olender 
Ostatnio modyfikował: CK - Olender Roman 
Data modyfikacji: 2018-05-18 

 

STRONA ARCHIWALNA
Centrum Kultury w Lublinie

Nowa strona dostępna pod adresem: https://biuletyn.lublin.eu/ck