Centrum Kultury w Lublinie
Strona główna  >> Menu przedmiotowe >> Majątek


 

Majątek

Osoba do kontaktu:
Data:

W skład majątku Centrum Kultury w Lublinie wchodzą następujące składniki:
- środki trwałe (sprzęt techniczny, sprzęt biurowy),
- wyposażenie biurowe i techniczne,
- wartości niematerialne i prawne,
- środki pieniężne na rachunkach bankowych oraz w kasie.
Są to składniki grupy 5, 6, 7 i 8.

Wartość brutto środków trwałych na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosi 2 356 570 PLN.
Wielkość brutto wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosi 66 496 PLN.
Wartość brutto pozostałych składników majątku na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosi 67 829 PLN.
Ukryj rejestr zmian
REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Majątek 
Wprowadził do BIP: UM IT - Piasecka Anna - Administrator 
Data udostępnienia w BIP: 2015-01-09 
Wytworzył informację: Roman Olender 
Ostatnio modyfikował: CK - Olender Roman 
Data modyfikacji: 2016-02-25 
Centrum Kultury w Lublinie