STRONA ARCHIWALNA
Centrum Kultury w Lublinie

Nowa strona dostępna pod adresem: https://biuletyn.lublin.eu/ck

Strona główna  >> BIP


 

BIP

Osoba do kontaktu:
Data:

Informacje nieudostępnione
- Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.  informacja publiczna udostępniana jest w Biuletynie Informacji Publicznej.
Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP-ie, jest udostępniana na wniosek (art. 10 ustawy). Informacja publiczna, która może być udostępniona niezwłocznie, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli  informacja publiczna nie może być udostępniona w 14-dniowym terminie, Centrum Kultury powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz  terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Ponowne wykorzystanie
- Zgodnie ze zmianą z 16 września 2011 r. (wejście w życie 29 września 2011 r.)  ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) każda informacja  publiczna o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystaniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie.
Ukryj rejestr zmian
REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: BIP 
Wprowadził do BIP: Administrator UM IT - Piasecka-Szcześniak Anna 
Data udostępnienia w BIP: 2015-01-09 
Wytworzył informację: Roman Olender 
Ostatnio modyfikował: Administrator UM IT - Piasecka-Szcześniak Anna 
Data modyfikacji: 2015-01-09 

 

STRONA ARCHIWALNA
Centrum Kultury w Lublinie

Nowa strona dostępna pod adresem: https://biuletyn.lublin.eu/ck