STRONA ARCHIWALNA
Dzielnicowy Dom Kultury "Węglin"

Nowa strona dostępna pod adresem: https://biuletyn.lublin.eu/ddkw

Strona główna  >> Menu przedmiotowe >> Kontrole


 

Kontrole

Osoba do kontaktu:
Data:

Kontrole

Lp. / Przedmiot kontroli / Podmiot kontrolujący / Termin

1. / Kontrola sanitarna obiektu / Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Lublinie / 03.08.2012

2. / Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej / Wydział Audytu
i Kontroli Urzędu Miasta Lublin / 10-11.2013

3. / Kontrola sanitarna obiektu / Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Lublinie / 30.05.2014

4. / Stan techniczny urządzeń kominowych i podłączeń spalinowych / Usługowy
Zakład Kominiarski Grzegorz Kubiak / 21.09.2015

5. / Kontrola sanitarna obiektu / Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Lublinie / 30.11.2015

6. / Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne
oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz
zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie \
tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. Prawidłowość i
terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.
Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń
społecznych / ZUS oddział w Lublinie / 12-17.02.2016

7. / Kontrola sanitarna obiektu / Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Lublinie / 22.02.2016
Ukryj rejestr zmian
REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Kontrole 
Wprowadził do BIP: DDKW - Nowak Mateusz 
Data udostępnienia w BIP: 2016-02-25 
Wytworzył informację: Mateusz Nowak 
Ostatnio modyfikował: DDKW - Nowak Mateusz 
Data modyfikacji: 2016-02-25 

 

STRONA ARCHIWALNA
Dzielnicowy Dom Kultury "Węglin"

Nowa strona dostępna pod adresem: https://biuletyn.lublin.eu/ddkw