STRONA ARCHIWALNA
Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

Nowa strona dostępna pod adresem: https://biuletyn.lublin.eu/mbp

Strona główna


 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

Typ Kultura i sport
Województwo lubelskie
Powiat
Gmina
Kod pocztowy, Miejscowość 20-007 Lublin
Ulica Peowiaków 12
Nr lokalu
   
NIP 712-27-03-002
REGON 432318420
Telefon 81-466-62-00
Fax 81-466-62-49
WWW http://www.mbp.lublin.pl/
Strona BIP http://www.mbp.bip.lublin.eu/
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
E-mail mbp@mbp.lublin.pl
Godziny pracy

 

STRONA ARCHIWALNA
Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

Nowa strona dostępna pod adresem: https://biuletyn.lublin.eu/mbp