STRONA ARCHIWALNA
Młodzieżowy Dom Kultury nr 2

Nowa strona dostępna pod adresem: https://biuletyn.lublin.eu/mdk2

Strona główna


 

Młodzieżowy Dom Kultury nr 2

Typ Oświata
Województwo
Powiat
Gmina
Kod pocztowy, Miejscowość 20-950 Lublin
Ulica Bernardyńska 14a
Nr lokalu
   
NIP 946-18-38-705
REGON 000907533
Telefon 081 53-208-53
Fax 081 53-177-79
WWW http://www.mdk2.lublin.pl/
Strona BIP http://www.mdk2.bip.lublin.eu/
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
E-mail mdk2@um.lublin.pl
Godziny pracy

 

STRONA ARCHIWALNA
Młodzieżowy Dom Kultury nr 2

Nowa strona dostępna pod adresem: https://biuletyn.lublin.eu/mdk2