STRONA ARCHIWALNA
Młodzieżowy Dom Kultury nr 2

Nowa strona dostępna pod adresem: https://biuletyn.lublin.eu/mdk2

Strona główna  >> Rejestr zmian


 
# Nazwa dokumentu Edytował Data edycji Komentarz zmian
Oświadczenia majątkowe dyrektora placówki od 2011 do 2016 roku   MDK 2 - Nowak Emil  2017-04-28  Zmiana treści dokumentu 
Oświadczenia majątkowe dyrektora placówki od 2011 do 2016 roku   MDK 2 - Nowak Emil  2017-04-28  Zmiana treści dokumentu - zmiana tytułu 
Majątek placówki  MDK 2 - Nowak Emil  2017-04-28  Utworzenie dokumentu 
REGULAMIN RACHUNKU DOCHODÓW MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY NR 2 W LUBLINIE  MDK 2 - Nowak Emil  2017-04-27  Utworzenie dokumentu 
REGULAMIN PREMIOWANIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI ZATRUDNIONYCH W MŁODZIEŻOWYM DOMU KULTURY NR 2 W LUBLINIE  MDK 2 - Nowak Emil  2017-04-27  Utworzenie dokumentu 
Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Lublinie  MDK 2 - Nowak Emil  2017-04-27  Utworzenie dokumentu 
Schemat organizacyjny Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Lublinie  MDK 2 - Nowak Emil  2017-04-13  Zmiana treści dokumentu - dodanie załącznika w postaci pliku PDF 
Oświadczenia majątkowe dyrektora placówki od 2011 do 2015 roku   MDK 2 - Nowak Emil  2017-04-13  Utworzenie dokumentu 
Schemat organizacyjny Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Lublinie  MDK 2 - Nowak Emil  2017-04-12  Utworzenie dokumentu 
REGULAMIN W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W MŁODZIEŻOWYM DOMU KULTURY NR 2 W LUBLINIE  MDK 2 - Nowak Emil  2017-02-24  Utworzenie dokumentu 
Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości do 14 tys. euro w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Lublinie  MDK 2 - Nowak Emil  2017-02-24  Zmiana treści dokumentu - dodanie poprawnego pliku PDF 
Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości do 14 tys. euro w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Lublinie  MDK 2 - Nowak Emil  2017-02-24  Zmiana treści dokumentu 
Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości do 14 tys. euro w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Lublinie  MDK 2 - Nowak Emil  2017-02-24  Utworzenie dokumentu 
Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Lublinie  MDK 2 - Nowak Emil  2017-02-24  Utworzenie dokumentu 
REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM W MLODZIEŻOWYM DOMU KULTURY NR 2 W LUBLINIE  MDK 2 - Nowak Emil  2017-02-24  Utworzenie dokumentu 
Statut Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Lublinie. Tekst jednolity po zmianach zatwierdzony na Radzie Pedagogicznej w dniu 29.09.2006 r.  MDK 2 - Nowak Emil  2017-02-22  Utworzenie dokumentu wraz z załącznikiem. 
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Głównego Księgowego  MDK 2 - Baranowska Dorota  2010-03-25  Zmiana treści dokumentu 
Konkurs na stanowisko Głównego Księgowego  MDK 2 - Baranowska Dorota  2010-01-26  Zmiana treści dokumentu data ogłoszenia 26.01.2010 r. 
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko: Głównego Księgowego w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Lublinie  MDK 2 - Baranowska Dorota  2010-01-26  Zmiana treści dokumentu 
Marta Kliczka - Dyrektor MDK nr 2  MDK 2 - Baranowska Dorota  2008-05-14  dodano nowy nr telefonu 
2 »

 

STRONA ARCHIWALNA
Młodzieżowy Dom Kultury nr 2

Nowa strona dostępna pod adresem: https://biuletyn.lublin.eu/mdk2