STRONA ARCHIWALNA
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Nowa strona dostępna pod adresem: https://biuletyn.lublin.eu/mopr

Strona główna  >> Menu przedmiotowe >> Elektroniczna skrzynka podawcza


 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) jest systemem służącym do przekazywania informacji (wniosków, pism lub innych dokumentów) w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz.U.05.200.1651).

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) jest narzędziem umożliwiającym obywatelom, przedsiębiorcom oraz instytucjom publicznym realizację usług administracji publicznej przez sieć teleinformatyczną.

Zgodnie z ustawą z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.10.40.230).

W celu skorzystania z ESP Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie dostępnej na platformie ePUAP, niezbędne jest spełnienie następujących warunków:

  • założenie indywidualnego (darmowego) konta na ePUAP - kliknij tutaj
  • posiadanie profilu zaufanego - kliknij tutaj - lub certyfikatu kwalifikowanego
  • przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie elektronicznego formularza usługi - kliknij tutaj bądź dołączenie podpisanego dokumentu

Adres skrytki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie na ePUAP to: /MOPR-Lublin/skrytka

Formularze elektroniczne Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie dostępne na platformie ePUAP:

  • Skargi, wnioski, zapytania do urzędu - kliknij tutaj

 

Ukryj rejestr zmian
REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Elektroniczna skrzynka podawcza 
Wprowadził do BIP: MOPR - Kanadys Grzegorz 
Data udostępnienia w BIP: 2013-04-11 
Wytworzył informację: Grzegorz Kanadys 
Ostatnio modyfikował: MOPR - Kanadys Grzegorz 
Data modyfikacji: 2017-05-22 

 

STRONA ARCHIWALNA
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Nowa strona dostępna pod adresem: https://biuletyn.lublin.eu/mopr