Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Strona główna  >> Menu przedmiotowe >> Regulacje prawne


 
Zarządzenie nr 73/5/2017 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 19 maja 2017r. zmieniające zarządzenie nr 84/9/2016 w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie
 zarządzenie
Zarządzenie nr 102/12/2016 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 grudnia 2016r. zmieniające zarządzenie nr 84/9/2016 w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie
 zarządzenie
 załącznik nr 1 do regulaminu organizacyjnego (struktura organizacyjna)
Zarządzenie nr 84/9/2016 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 września 2016r. w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie
 zarządzenie
 regulamin organizacyjny
 załącznik nr 1 do regulaminu organizacyjnego (struktura organizacyjna)
 załącznik nr 2 do regulaminu organizacyjnego (obszar działania Filii)
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie