STRONA ARCHIWALNA
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Nowa strona dostępna pod adresem: https://biuletyn.lublin.eu/mopr

Strona główna  >> Menu przedmiotowe >> Regulacje prawne


 
Zarządzenie nr 41/5/2018 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 9 maja 2018r. w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie
 zarządzenie
 regulamin
 załącznik nr 1 - struktura organizacyjna
 załącznik nr 2 - obszar działania Filii i Sekcji Pracy Socjalnej

 

STRONA ARCHIWALNA
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Nowa strona dostępna pod adresem: https://biuletyn.lublin.eu/mopr