Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"
Strona główna


 

Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"

Typ Kultura i sport
Województwo lubelskie
Powiat lubelski
Gmina M. Lublin (gmina miejska)
Kod pocztowy, Miejscowość 20-007 Lublin
Ulica ul. Peowiaków 12
Nr lokalu
   
NIP 712-313-95-78
REGON 060407730
Telefon 81 466 61 67
Fax
WWW http://www.rozdroza.com
Strona BIP http://rozdroza.bip.lublin.eu
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
E-mail rozdroza@rozdroza.com
Godziny pracy 8:00-16:00

Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"