STRONA ARCHIWALNA
Szkoła Podstawowa nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie

Nowa strona dostępna pod adresem: https://biuletyn.lublin.eu/sp30

Strona główna  >> Menu przedmiotowe >> Majątek szkoły


 

 Majątek Szkoły Podstawowej nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie
 2011
 2012
 2013

Szkoła Podstawowa nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej, rozliczającej się bezpośrednio z budżetem Miasta Lublin.

Szkoła dysponuje powierzoną w nieodpłatny zarząd nieruchomością, własność Gminy Lublin.

 

STRONA ARCHIWALNA
Szkoła Podstawowa nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie

Nowa strona dostępna pod adresem: https://biuletyn.lublin.eu/sp30