STRONA ARCHIWALNA
Szkoła Podstawowa nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie

Nowa strona dostępna pod adresem: https://biuletyn.lublin.eu/sp30

Strona główna  >> Menu przedmiotowe >> Dyrektor Szkoły >> Historia szkoły


 

Historia szkoły

 sp 30 w lublinie

W styczniu 1866 roku w podlubelskiej wsi Wrotków otworzono jednooddziałową szkołę początkową. Uczęszczało do niej 20 uczniów. W 1886 roku naukę rozpoczęło już 75 dzieci. Lekcje odbywały się w języku rosyjskim. Dzięki ofiarności i zaangażowaniu  wrotkowian w 1906 roku powstał nowy budynek szkoły, a byt nauczycieli znacznie się polepszył – pensja wynosiła 100 koron, 20 funtów mąki, 4 funty cukru, nafta co miesiąc oraz 16 sążni drewna na rok.

Przez kolejne dziesięciolecia szkoła rozrastała się,  stopniowo powiększając zarówno budynek, jak i liczbę uczniów. W roku 1926 uczyło się w niej 215 uczniów. Rodzice opodatkowali się i dzięki temu powstała biblioteka, sklepik oraz Szkolna Kasa Oszczędności. Na terenie szkoły działało aktywnie Koło Gospodyń Wiejskich. Centrum życia Wrotkowa, jakim była szkoła, rozbudowano po raz kolejny w latach 1932-37. W 1933 roku odbyła się pierwsza szkolna  wycieczka nad morze, w której udział wzięło dziewięcioro dzieci. Ważnym wydarzeniem w życiu szkoły było ufundowanie  w 1938 r. pierwszego sztandaru.  Na ten cel zarządzono zbiórkę pieniędzy w wysokości 50 groszy od dziecka oraz loterię fantową.

Wybuch II wojny światowej utrudnił pracę szkoły, jednak zajęcia odbywały się  do roku 1941. Wówczas to nauczycielki mężatki zostały zwolnione z pracy, zaś uczniowie powyżej 12 roku życia zostali zatrudnieni przy kopaniu okopów wokół Lublina.

Po usunięciu wojennych zniszczeń, 10 czerwca 1954 roku, szkoła była gospodarzem letnich igrzysk harcerskich, w których wzięło udział 18 szkół z powiatu lubelskiego.

 Rok szkolny 1962/63 zapisał się w kronikach faktem zakupienia telewizora marki „Klejnot”, który był pierwszym w dzielnicy i stał się ogniskiem kultury dla całego środowiska.

We wrześniu 1955 r. wieś Wrotków włączono do miasta Lublina, zaś szkoła otrzymała numer 30. W latach 1956-60 powiększono szkołę o dodatkowy budynek. W obu uczyło się 270 uczniów uczęszczających do ośmiu oddziałów. Pod koniec lat siedemdziesiątych XX w. w dzielnicy Wrotków powstało nowe osiedle mieszkaniowe im. W. Z. Nałkowskich. W lutym 1982 roku 1500 uczniów rozpoczęło naukę w nowo wybudowanym budynku szkolnym, który po kilku latach powiększono o pływalnię. W jedynej w dzielnicy szkole w latach osiemdziesiątych uczyło się ponad dwa tysiące uczniów.

Reforma systemu oświaty w 1999 r. sprawiła, że w sześcioklasowej Szkole Podstawowej nr 30 w Lublinie uczy się każdego roku około ośmiuset uczniów. W XXI wiek nasza placówka weszła z wielką energią, czego dowodem są działania i inicjatywy służące rozwojowi uczniów i podnoszeniu jakości pracy szkoły.

145-lecie naszej szkoły postanowiliśmy uczcić nadaniem jej imienia Króla Kazimierza Wielkiego, aby wartości, które znalazły odzwierciedlenie w jego działalności, stały się także ważne dla naszych uczniów: patriotyzm i umiłowanie ojczyzny rozumianej jako dobro wszystkich Polaków, wcielana w życie idea tolerancji, wrażliwość i troska o najbardziej potrzebujących, sprawiedliwość, mądrość i rozwaga w podejmowaniu decyzji, promowanie nauki i sztuki.


Ukryj rejestr zmian
REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Historia szkoły 
Wprowadził do BIP: SP 30 - Poniatowska Joanna 
Data udostępnienia w BIP: 2017-02-04 
Wytworzył informację: SP 30 - Poniatowska Joanna 
Ostatnio modyfikował: SP 30 - Poniatowska Joanna 
Data modyfikacji: 2017-02-06 

 

STRONA ARCHIWALNA
Szkoła Podstawowa nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie

Nowa strona dostępna pod adresem: https://biuletyn.lublin.eu/sp30