STRONA ARCHIWALNA
Szkoła Podstawowa nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie

Nowa strona dostępna pod adresem: https://biuletyn.lublin.eu/sp30

Strona główna  >> Menu przedmiotowe >> Dyrektor Szkoły >> Patron


 

Kazimierz Wielki


Kazimierz Wielki (1310-1370) był synem Władysława Łokietka i ostatnim królem Polski z rodu Piastów. Koronowano go w 1333 r. Był mistrzem dyplomacji, bez wojen i bitew rozwiązywał problemy największej wagi. Wiedział, że tylko pokój może wydźwignąć z biedy słaby kraj. Wynegocjował z Janem Luksemburskim, królem Czech, zrzeczenie się praw do korony polskiej  w zamian  za uznanie praw czeskich do Śląska.  W 1343 r. zawarł z Zakonem Krzyżackim traktat pokojowy w Kaliszuna mocy którego Krzyżacy zwrócili Polsce Kujawy i Ziemię Dobrzyńską. Pokój  z Krzyżakami trwał 60 lat.

Niestety, nie wszystkie konflikty udawało się zażegnać królowi na drodze pokojowej. Kazimierz prowadził dwie wojny z Rusią. Pierwsza wojna doprowadziła do zajęcia Lwowa. Król zabrał stamtąd ludność katolicką oraz liczne skarby i cofnął się do Polski. Decydującą wyprawę na Ruś podjął w 1349 roku, zajmując cały jej obszar, a w późniejszym czasie część Wołynia i Podola. Po śmierci książąt łęczyckiego i dobrzyńskiego wcielił ich dzielnice do Korony Polskiej, a od księcia gniewkowskiego Władysława kupił jego księstwo. Działania te pozwoliły Kazimierzowi niemal podwoić obszar Królestwa Polskiego. Odtąd kupcy z cennymi towarami ze Wschodu zdążali Europy przez ziemie polskie. Rozwijało się rzemiosło i handel, piękniały miasta.

W 1364 r. odbył się zjazd monarchów w Krakowie, będący zewnętrzną oznaką wzrostu autorytetu władcy polskiego. Uczestniczyli w nim miedzy innymi: ówczesny cesarz Karol IV, królowie Węgier, Cypru oraz  Danii.

Częste najazdy Jadźwingów, Rusinów i Tatarów na Lubelszczyznę, leżącą na szlaku handlowym wschód-zachód i północ-południe, skłoniły króla do opasania Lublina murami obronnymi z Bramą Krakowską i Bramą Grodzką oraz basztami. Dla zakonu dominikanów wzniesiono wówczas kościół i klasztor, a na miejscu drewnianego grodu zbudowano z kamienia i cegły gotycki zamek wraz z Kaplicą św. Trójcy.  Lubelszczyzna zawdzięcza królowi także Kazimierz Dolny i Bazylikę Św. Wojciecha w Wąwolnicy.

Król, wielki mecenas sztuki i kultury, zarządził  przebudowę Wawelu, fundował liczne kościoły, a w 1364 r. drugi w Europie uniwersytet -  Akademię w Krakowie.

Przepisy zawarte w statutach wiślicko – piotrkowskich sprawiły, że za rządów Kazimierza Wielkiego wyraźnie poprawiło się położenie chłopów. Mogli się bogacić, mieli dostęp do sądu monarszego,  a władza ziemianina nad nimi podlegała nadzorowi państwowemu. Obniżono opłaty i dziesięcinę należne od wsi, opiekowano się jej ludnością w czasie głodu i epidemii, dostarczano żywność ze słynnych spichrzów Kazimierzowskich.

Kazimierz Wielki krzewił idee tolerancji, zapewniając w wielonarodowym państwie wolność wyznania Ormianom, Rusinom, Tatarom i Żydom.

Staraniami króla w 1368 r. został zreformowany system obronny oraz wprowadzony w całym królestwie grosz krakowski, wzorowany na groszu praskim. Za jego panowania powstało 65 nowych miast i około 500 wsi, 53 murowane zamki i drugie tyle obwarowań miejskich. Zastawszy Polskę glinianą, drewnianą i nieschludną, pozostawił ją murowaną, ozdobną i wspaniałą – pisał kronikarz Jan Długosz.

W miejsce dawnej nazwy Królestwa Polskiego przyjęto nazwę Korona Królestwa Polskiego. Od tego momentu  Państwo traktowane było jako wspólne dobro Polaków, a Król przestał być jego właścicielem.

Kazimierz III Wielki zmarł 5 IX 1370 r. na Zamku Wawelskim. Został pochowany w Katedrze Krakowskiej.


Ukryj rejestr zmian
REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Patron 
Wprowadził do BIP: SP 30 - Poniatowska Joanna 
Data udostępnienia w BIP: 2017-02-04 
Wytworzył informację: SP 30 - Poniatowska Joanna 
Ostatnio modyfikował: SP 30 - Poniatowska Joanna 
Data modyfikacji: 2017-02-06 

 

STRONA ARCHIWALNA
Szkoła Podstawowa nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie

Nowa strona dostępna pod adresem: https://biuletyn.lublin.eu/sp30