STRONA ARCHIWALNA
Szkoła Podstawowa nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie

Nowa strona dostępna pod adresem: https://biuletyn.lublin.eu/sp30

Strona główna  >> Rejestr zmian


 
# Nazwa dokumentu Edytował Data edycji Komentarz zmian
Sprawozdania finansowe  Joanna Poniatowska  2003-07-28  Utworzenie dokumentu 
Certyfikat Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie w Lublinie  Joanna Poniatowska  2003-07-27  Utworzenie dokumentu 
Wyróżnienia w konkursie Muzyczno - Literacko - Plastycznym  Joanna Poniatowska  2003-07-27  Utworzenie dokumentu 
Wyróżnienie w II przegladzie Szkolnych Zespołów Tanecznych TALENTY 2003  Joanna Poniatowska  2003-07-27  Utworzenie dokumentu 
Podziękowanie za udział w I Międzyszkolnym Festiwalu Piosenki Religijnej  Joanna Poniatowska  2003-07-27  Utworzenie dokumentu 
Rejestr skierowań na badania profilaktyczne  Joanna Poniatowska  2003-07-27  Utworzenie dokumentu 
Rejestr zaświadczeń wydanych przez komisję kwalifikacyjną w związku z nadaniem stopnia nauczyciela kontraktowego  Joanna Poniatowska  2003-07-27  Utworzenie dokumentu 
Rejestr szkoleń BHP pracowników  Joanna Poniatowska  2003-07-27  Utworzenie dokumentu 
Rejestr chorób zawodowych  Joanna Poniatowska  2003-07-27  Utworzenie dokumentu 
Rejestr wypadków przy pracy  Joanna Poniatowska  2003-07-27  Utworzenie dokumentu 
Rejestr czeków gotówkowych  Joanna Poniatowska  2003-07-27  Utworzenie dokumentu 
Ewidencja VAT  Joanna Poniatowska  2003-07-27  Utworzenie dokumentu 
Ewidencja księgowa  Joanna Poniatowska  2003-07-27  Utworzenie dokumentu 
Ewidencja środków trwałych  Joanna Poniatowska  2003-07-27  Utworzenie dokumentu 
Ewidencja kart wynagrodzeń  Joanna Poniatowska  2003-07-27  Utworzenie dokumentu 
Ewidencja kart zasiłkowych  Joanna Poniatowska  2003-07-27  Utworzenie dokumentu 
Ewidencja operacji gospodarczych dotyczacych działalności szkoły  Joanna Poniatowska  2003-07-27  Utworzenie dokumentu 
Ewidencja operacji godpodarczych środków spożywczych  Joanna Poniatowska  2003-07-27  Utworzenie dokumentu 
Ewidencja operacji gospodarczych zakładowego funduszu świadczeń socjalnych  Joanna Poniatowska  2003-07-27  Utworzenie dokumentu 
Ewidencja kart wydatków budżetowych prowadzonych dla poszczególnych rozdziałów  Joanna Poniatowska  2003-07-27  Utworzenie dokumentu 
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »

 

STRONA ARCHIWALNA
Szkoła Podstawowa nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie

Nowa strona dostępna pod adresem: https://biuletyn.lublin.eu/sp30