STRONA ARCHIWALNA
Szkoła Podstawowa nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie

Nowa strona dostępna pod adresem: https://biuletyn.lublin.eu/sp30

Strona główna  >> Rejestr zmian


 
# Nazwa dokumentu Edytował Data edycji Komentarz zmian
Kontrola doraźna ws. skargi dot. przestrzegania zasad oceniania zachowania zgodnie z zapisami rozporządzenia i statutu szkoły.  SP 30 - Poniatowska Joanna  2015-01-30  Zmiana treści dokumentu 
Monitorowanie przygotowania szkoły do przyjęcia dzieci sześcioletnich.  SP 30 - Poniatowska Joanna  2015-01-30  Zmiana treści dokumentu 
Kontrola sanitarna basenu.  SP 30 - Poniatowska Joanna  2015-01-30  Zmiana treści dokumentu 
Kontrola sanitarna basenu.  SP 30 - Poniatowska Joanna  2015-01-30  Zmiana treści dokumentu 
Kontrola sanitarna basenu.  SP 30 - Poniatowska Joanna  2015-01-30  Zmiana treści dokumentu 
Umowa Uw-2020/406 000 51.  SP 30 - Poniatowska Joanna  2015-01-30  Zmiana treści dokumentu 
Kontrola warunków higieniczno - sanitarnych pomieszczeń placówki oraz utrzymanie należytego stanu higienicznego w trakcie trwania wypoczynku letniego 2014.  SP 30 - Poniatowska Joanna  2015-01-30  Zmiana treści dokumentu 
Kontrola organizacji wypoczynku letniego.  SP 30 - Poniatowska Joanna  2015-01-30  Zmiana treści dokumentu 
Wizytacja zajęć klas profilowych.  SP 30 - Poniatowska Joanna  2015-01-30  Zmiana treści dokumentu 
Kontrola interwencyjna basenu.  SP 30 - Poniatowska Joanna  2015-01-30  Zmiana treści dokumentu 
Kontrole sprawdzające zalecenie decyzji.   SP 30 - Poniatowska Joanna  2015-01-30  Zmiana treści dokumentu 
Kontrola sanitarno - higieniczna oraz w związku z interwencją rodzica dziecka dotyczącą wystąpienia wszawicy u dzieci w szkole.  SP 30 - Poniatowska Joanna  2015-01-30  Zmiana treści dokumentu 
Kontrola planowa dotycząca zgodności organizacji zajęć rewalidacyjnych.  SP 30 - Poniatowska Joanna  2015-01-30  Zmiana treści dokumentu 
Kontrola planowa dotycząca zgodności organizacji zajęć rewalidacyjnych.  SP 30 - Poniatowska Joanna  2015-01-30  Zmiana treści dokumentu 
Kontrola w zakresie zgodności z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej  SP 30 - Poniatowska Joanna  2015-01-30  Zmiana treści dokumentu 
Kontrola warunków higieniczno - sanitarnych  SP 30 - Poniatowska Joanna  2015-01-30  Zmiana treści dokumentu 
Kontrola sanitarna basenu.  SP 30 - Poniatowska Joanna  2015-01-30  Zmiana treści dokumentu 
Przeprowadzenie kontroli sanitarnej półkolonii.  SP 30 - Poniatowska Joanna  2015-01-30  Zmiana treści dokumentu 
Wybór podręczników szkolnych zgodnie z przepisami prawa w roku szkolnym 2012/2013.  SP 30 - Poniatowska Joanna  2015-01-30  Zmiana treści dokumentu 
Przeprowadzono kontrolę w związku z przygotowaniem szkoły do rozpoczęcia nowego roku szkolnego.  SP 30 - Poniatowska Joanna  2015-01-30  Zmiana treści dokumentu 
« 1 2 4 5 6 7 8 9 10 »

 

STRONA ARCHIWALNA
Szkoła Podstawowa nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie

Nowa strona dostępna pod adresem: https://biuletyn.lublin.eu/sp30