STRONA ARCHIWALNA
Szkoła Podstawowa nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie

Nowa strona dostępna pod adresem: https://biuletyn.lublin.eu/sp30

Strona główna  >> Rejestr zmian


 
# Nazwa dokumentu Edytował Data edycji Komentarz zmian
Kontrola sprawdzająca wykonanie obowiązków określonych w decyzji: HZ-L-6323/1/12 z dnia 01.09.2012 r. Blok żywienia.  SP 30 - Poniatowska Joanna  2015-01-30  Zmiana treści dokumentu 
Kontrola sprawdzająca - dotycząca ogrodzenia szkoły.  SP 30 - Poniatowska Joanna  2015-01-30  Zmiana treści dokumentu 
Kontrola w zakresie warunków higieniczno - sanitarnych pomieszczeń, procesów nauczania i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w placówce, należytego stanu higienicznego nieruchomości oraz w związku z interwencją rodzica dziecka dotyczącego wszawicy.  SP 30 - Poniatowska Joanna  2015-01-30  Zmiana treści dokumentu 
Kontrola sprawdzająca przygotowanie do roku szkolnego 2013/2014  SP 30 - Poniatowska Joanna  2015-01-30  Zmiana treści dokumentu 
Kontrola sprawdzająca przygotowanie do roku szkolnego 2013/2014  SP 30 - Poniatowska Joanna  2015-01-30  Zmiana treści dokumentu 
Kontrola sprawdzająca przygotowanie do roku szkolnego 2013/2014  SP 30 - Poniatowska Joanna  2015-01-30  Zmiana treści dokumentu 
Kontrola sprawdzająca przygotowanie do roku szkolnego 2013/2014  SP 30 - Poniatowska Joanna  2015-01-30  Utworzenie dokumentu 
Pobór próbek wody z basenu do badań mikrobiologicznych.  SP 30 - Poniatowska Joanna  2015-01-29  Zmiana treści dokumentu 
Kontrola doraźna ws. skargi dot. przestrzegania zasad oceniania zachowania zgodnie z zapisami rozporządzenia i statutu szkoły.  SP 30 - Poniatowska Joanna  2015-01-29  Zmiana treści dokumentu 
Monitorowanie przygotowania szkoły do przyjęcia dzieci sześcioletnich.  SP 30 - Poniatowska Joanna  2015-01-29  Zmiana treści dokumentu 
Kontrola sanitarna basenu.  SP 30 - Poniatowska Joanna  2015-01-29  Zmiana treści dokumentu 
Umowa Uw-2020/406 000 51.  SP 30 - Poniatowska Joanna  2015-01-29  Zmiana treści dokumentu 
Kontrola warunków higieniczno - sanitarnych pomieszczeń placówki oraz utrzymanie należytego stanu higienicznego w trakcie trwania wypoczynku letniego 2014.  SP 30 - Poniatowska Joanna  2015-01-29  Zmiana treści dokumentu 
Kontrola organizacji wypoczynku letniego.  SP 30 - Poniatowska Joanna  2015-01-29  Zmiana treści dokumentu 
Wizytacja zajęć klas profilowych.  SP 30 - Poniatowska Joanna  2015-01-29  Zmiana treści dokumentu 
Kontrola interwencyjna basenu.  SP 30 - Poniatowska Joanna  2015-01-29  Zmiana treści dokumentu 
Kontrole sprawdzające zalecenie decyzji.   SP 30 - Poniatowska Joanna  2015-01-29  Zmiana treści dokumentu 
Kontrola sanitarno - higieniczna oraz w związku z interwencją rodzica dziecka dotyczącą wystąpienia wszawicy u dzieci w szkole.  SP 30 - Poniatowska Joanna  2015-01-29  Zmiana treści dokumentu 
Kontrola planowa dotycząca zgodności organizacji zajęć rewalidacyjnych.  SP 30 - Poniatowska Joanna  2015-01-29  Zmiana treści dokumentu 
Kontrola w zakresie zgodności z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej  SP 30 - Poniatowska Joanna  2015-01-29  Utworzenie dokumentu 
« 1 2 3 5 6 7 8 9 10 »

 

STRONA ARCHIWALNA
Szkoła Podstawowa nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie

Nowa strona dostępna pod adresem: https://biuletyn.lublin.eu/sp30