Prezydent, zastępcy, pełnomocnicy
Prezydent Miasta Lublin
Zastępcy Prezydenta Miasta Lublin
Pełnomocnicy Prezydenta Miasta Lublin
Organy doradcze, opiniodawcze, pomocnicze przy Prezydencie Miasta Lublin
Absolutorium dla Prezydenta Miasta Lublin
Oświadczenia majątkowe
Sekretarz, Skarbnik Miasta Lublin
Przyjęcia mieszkańców
Prezydent, Zastępcy, Sekretarz Miasta Lublin
Przewodniczący, Wiceprzewodniczący, Radni Rady Miasta Lublin
Rada Miasta Lublin - VII kadencja (2014-2018)
Radni Rady Miasta Lublin
Interpelacje radnych
Kluby radnych
Komisje Rady Miasta Lublin
Sesje RM Lublin
Plany pracy Rady Miasta Lublin
Wybory ławników sądowych
Poprzednie kadencje Rady Miasta Lublin
Kontakt
Młodzieżowa Rada Miasta Lublin - XII kadencja (2017-2018)
Rady dzielnic
Urząd Miasta Lublin
Struktura organizacyjna
Godziny pracy i przyjęć interesantów Urzędu Miasta Lublin
Regulaminy
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Ogłoszenia
Zamówienia publiczne
Kontrole
Zgromadzenia publiczne
Informacje o rejestrach, ewidencjach, archiwach
Nieodpłatna pomoc prawna
Opisy usług
Dane demograficzne
E-Urząd
Prawo
Statut Miasta Lublin
Uchwały RM Lublin
Zarządzenia Prezydenta
Akty prawa miejscowego
Inne
Wybory
Propozycje zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych
Okręgi wyborcze
Finanse i majątek
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Budżet miasta
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta
Jawność finansów publicznych
Dług publiczny
Podatki i opłaty
Majątek Gminy
Wykaz jednostek objętych bilansem skonsolidowanym
Strategia i planowanie
Strategia rozwoju (plan działania)
Planowanie przestrzenne
Rewitalizacja
Ochrona środowiska
Ochrona przed hałasem
Dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie
Informacja publiczna
Rejestr umów
Wnioski o udostępnienie informacji publicznej
Dostęp do informacji nieopublikowanej w BIP
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Inne
Jednostki organizacyjne Miasta Lublin
Instytucje kultury
Jednostki budżetowe opieki społecznej i pracy
Jednostki budżetowe porządku publicznego
Pozostałe jednostki budżetowe
Spółki
Szkoły, przedszkola i placówki oświatowe
Samorządowe zakłady budżetowe
Podmioty lecznicze
Żłobki
Redakcja


W dn. 30 grudnia 2017 r. uruchomiona została nowa strona BIP Urzędu Miasta Lublin dostępna pod następującym adresem https://bip.lublin.eu.
Obecna strona stanowi archiwum dokumentów i nie będzie już aktualizowana.


Pełnomocnicy Prezydenta Miasta Lublin

Pełnomocnicy Prezydenta Miasta Lublin
14-03-2017

1. GRZEGORZ HUNICZ
– Pełnomocnik Prezydenta Miasta Lublin ds. informatyzacji
powołany zarządzeniem nr 177/2005 

2. ANDRZEJ WOJEWÓDZKI –  Pełnomocnik Prezydenta Miasta Lublin ds. Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lublin
powołany zarządzeniem  nr 816/2009
- Pełnomocnik Prezydenta Miasta Lublin ds. przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi
powołany zarządzeniem nr 25/4/2013
- Pełnomocnik Prezydenta Miasta Lublin ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie Miasta Lublin
powołany zarządzeniem nr 1/3/2017
3. JAN POMORSKI – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Lublin ds. współpracy z uczelniami wyższymi oraz Partnerstwa Wschodniego
powołany zarządzeniem nr 187/2011

4. PAWEŁ PROKOP
– Pełnomocnik Prezydenta Miasta Lublin ds. partycypacji społecznej i współpracy transgranicznej
powołany zarządzeniem nr 189/2011

5. MACIEJ MANIECKI
– Pełnomocnik Prezydenta Miasta Lublin ds. współpracy z przedsiębiorcami
powołany zarządzeniem nr 190/2011

6. JOANNA OLSZEWSKA
– Pełnomocnik Prezydenta Miasta Lublin ds. Osób Niepełnosprawnych
powołany zarządzeniem nr 273/2011 

7. EWA DADOS
– Pełnomocnik Prezydenta Miasta Lublin do Spraw Seniorów
powołany zarządzeniem nr 1055/2011

8. MARIUSZ SAGAN – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Lublin ds. Podstrefy Lublin w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Euro-Park Mielec
powołany zarządzeniem nr 1098/2011

9. MAREK OPIELAK – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Lublin do spraw współpracy z uczelniami wyższymi państw Europy Wschodniej
powołany zarządzeniem nr 185/8/2012           

10. ARKADIUSZ NAHULUK – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Lublin ds. rozwoju gospodarki komunalnej Miasta Lublin
powołany zarządzeniem nr 80/7/2013

11. AGNIESZKA WEREMKO –  Pełnomocnik Prezydenta Miasta Lublin do spraw wyborów
powołany zarządzeniem nr 11/2/2015

12. KĘĆKO MARCIN – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Lublin ds. startupów
powołany zarządzeniem nr 43/3/2016

13. MICHAŁ KARAPUDA – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Lublin ds. realizacji programu obchodów 700. rocznicy nadania Lublinowi prawa miejskiego magdeburskiego, przypadającej w 2017 r.
powołany zarządzeniem nr 35/2/2017

14. PAWEŁ GIL – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Lublin ds. opracowania i wdrożenia strategii rozwoju piłki nożnej w Lublinie
powołany zarządzeniem nr 5/8/2017

15. BARBARA CZOŁOWSKA – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Lublin ds. utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty w Lublinie”
powołany zarządzeniem nr 35/10/2017

16. JADWIGA MACH – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Lublin ds. rodziny
powołany zarządzeniem nr 14/12/2017Ukryj rejestr zmian
Nazwa informacji: Pełnomocnicy Prezydenta Miasta Lublin
Wprowadził do BIP: IT - Piasecka Anna - Administrator
Data udostępnienia w BIP: 2011-11-28
Wytworzył informację: Ziemińska-Bicka Grażyna
Ostatnio modyfikował: OR - Poleszak-Brodziak Agnieszka
Data modyfikacji: 2017-12-05
Status: Informacja aktualna
Statystyki »  Szczegóły »
Designed by DUOGRAPH © 2007   CMS mPortal 2.10 © COIG-SOFTWARE sp. z o.o.