Prezydent, zastępcy, pełnomocnicy
Prezydent Miasta Lublin
Zastępcy Prezydenta Miasta Lublin
Pełnomocnicy Prezydenta Miasta Lublin
Organy doradcze, opiniodawcze, pomocnicze przy Prezydencie Miasta Lublin
Absolutorium dla Prezydenta Miasta Lublin
Oświadczenia majątkowe
Sekretarz, Skarbnik Miasta Lublin
Przyjęcia mieszkańców
Prezydent, Zastępcy, Sekretarz Miasta Lublin
Przewodniczący, Wiceprzewodniczący, Radni Rady Miasta Lublin
Rada Miasta Lublin - VII kadencja (2014-2018)
Radni Rady Miasta Lublin
Interpelacje radnych
Kluby radnych
Komisje Rady Miasta Lublin
Sesje RM Lublin
Plany pracy Rady Miasta Lublin
Wybory ławników sądowych
Poprzednie kadencje Rady Miasta Lublin
Kontakt
Młodzieżowa Rada Miasta Lublin - XII kadencja (2017-2018)
Rady dzielnic
Urząd Miasta Lublin
Struktura organizacyjna
Godziny pracy i przyjęć interesantów Urzędu Miasta Lublin
Regulaminy
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Ogłoszenia
Zamówienia publiczne
Kontrole
Zgromadzenia publiczne
Informacje o rejestrach, ewidencjach, archiwach
Nieodpłatna pomoc prawna
Opisy usług
Dane demograficzne
E-Urząd
Prawo
Statut Miasta Lublin
Uchwały RM Lublin
Zarządzenia Prezydenta
Akty prawa miejscowego
Inne
Wybory
Propozycje zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych
Okręgi wyborcze
Finanse i majątek
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Budżet miasta
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta
Jawność finansów publicznych
Dług publiczny
Podatki i opłaty
Majątek Gminy
Wykaz jednostek objętych bilansem skonsolidowanym
Strategia i planowanie
Strategia rozwoju (plan działania)
Planowanie przestrzenne
Rewitalizacja
Ochrona środowiska
Ochrona przed hałasem
Dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie
Informacja publiczna
Rejestr umów
Wnioski o udostępnienie informacji publicznej
Dostęp do informacji nieopublikowanej w BIP
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Inne
Jednostki organizacyjne Miasta Lublin
Instytucje kultury
Jednostki budżetowe opieki społecznej i pracy
Jednostki budżetowe porządku publicznego
Pozostałe jednostki budżetowe
Spółki
Szkoły, przedszkola i placówki oświatowe
Samorządowe zakłady budżetowe
Podmioty lecznicze
Żłobki
Redakcja


W dn. 30 grudnia 2017 r. uruchomiona została nowa strona BIP Urzędu Miasta Lublin dostępna pod następującym adresem https://bip.lublin.eu.
Obecna strona stanowi archiwum dokumentów i nie będzie już aktualizowana.


Wyszukiwanie po klasyfikacji: Radny RM

Kadencja
Nazwisko
Imię
Funkcja
Okręg wyborczy - VII
Klub

szukaj »     wyczyść »

Rada Miasta Lublin liczy 31 radnych


Przewodniczący Rady Miasta Lublin:
Kowalczyk Piotr

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Lublin:
Pakuła Jarosław
Ryba Mieczysław
Wcisło Marta

Radni Rady Miasta Lublin:
Banach Mariusz
Bielak Eugeniusz
Breś Piotr
Brzozowski Stanisław
Daniewski Leszek
Dreher Piotr
Drozd Zdzisław
Gawryszczak Piotr
Jaśkowska Anna
Jezior Dariusz
Jurkowski Zbigniew
Kowalczyk Piotr
Krawczyk Michał
Ławniczak Zbigniew
Madejek Jan
Margul Bartosz
Nowak Marcin
Orzechowska Monika
Pakuła Jarosław
Pietraszkiewicz Helena
Pitucha Tomasz
Popiel Piotr
Prus Ryszard
Ryba Mieczysław
Ryfka Anna
Stadnik Ewa
Stepaniuk-Kuśmierzak Beata
Suchanowska Małgorzata
Wcisło Marta
Wójtowicz Marek
Zaczyński Mateusz

Wygaszone mandaty radnych:
Tułajew Sylwester (mandat wygasł z dniem 5.11.2015 r. - radny zrzekł się mandatu w związku z wyborem na Posła na Sejm RP)
Krakowski Wojciech (mandat wygasł z dniem 20.06.2016 r. z przyczyny śmierci)

Ukryj rejestr zmian
Nazwa informacji: Radni Rady Miasta - VII kadencja Rady Miasta Lublin (2014-2018)
Wprowadził do BIP: BRM - Bielaszewski Sebastian
Data udostępnienia w BIP: 2014-11-27
Wytworzył informację: BRM - Bielaszewski Sebastian
Ostatnio modyfikował: BRM - Bielaszewski Sebastian
Data modyfikacji: 2016-09-08
Status: Informacja aktualna
Statystyki »  Szczegóły »
Designed by DUOGRAPH © 2007   CMS mPortal 2.10 © COIG-SOFTWARE sp. z o.o.