Prezydent, zastępcy, pełnomocnicy
Prezydent Miasta Lublin
Zastępcy Prezydenta Miasta Lublin
Pełnomocnicy Prezydenta Miasta Lublin
Organy doradcze, opiniodawcze, pomocnicze przy Prezydencie Miasta Lublin
Absolutorium dla Prezydenta Miasta Lublin
Oświadczenia majątkowe
Sekretarz, Skarbnik Miasta Lublin
Przyjęcia mieszkańców
Prezydent, Zastępcy, Sekretarz Miasta Lublin
Przewodniczący, Wiceprzewodniczący, Radni Rady Miasta Lublin
Rada Miasta Lublin - VII kadencja (2014-2018)
Radni Rady Miasta Lublin
Interpelacje radnych
Kluby radnych
Komisje Rady Miasta Lublin
Sesje RM Lublin
Plany pracy Rady Miasta Lublin
Wybory ławników sądowych
Poprzednie kadencje Rady Miasta Lublin
Kontakt
Młodzieżowa Rada Miasta Lublin - XII kadencja (2017-2018)
Rady dzielnic
Urząd Miasta Lublin
Struktura organizacyjna
Godziny pracy i przyjęć interesantów Urzędu Miasta Lublin
Regulaminy
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Ogłoszenia
Zamówienia publiczne
Kontrole
Zgromadzenia publiczne
Informacje o rejestrach, ewidencjach, archiwach
Nieodpłatna pomoc prawna
Opisy usług
Dane demograficzne
E-Urząd
Prawo
Statut Miasta Lublin
Uchwały RM Lublin
Zarządzenia Prezydenta
Akty prawa miejscowego
Inne
Wybory
Propozycje zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych
Okręgi wyborcze
Finanse i majątek
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Budżet miasta
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta
Jawność finansów publicznych
Dług publiczny
Podatki i opłaty
Majątek Gminy
Wykaz jednostek objętych bilansem skonsolidowanym
Strategia i planowanie
Strategia rozwoju (plan działania)
Planowanie przestrzenne
Rewitalizacja
Ochrona środowiska
Ochrona przed hałasem
Dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie
Informacja publiczna
Rejestr umów
Wnioski o udostępnienie informacji publicznej
Dostęp do informacji nieopublikowanej w BIP
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Inne
Jednostki organizacyjne Miasta Lublin
Instytucje kultury
Jednostki budżetowe opieki społecznej i pracy
Jednostki budżetowe porządku publicznego
Pozostałe jednostki budżetowe
Spółki
Szkoły, przedszkola i placówki oświatowe
Samorządowe zakłady budżetowe
Podmioty lecznicze
Żłobki
Redakcja


W dn. 30 grudnia 2017 r. uruchomiona została nowa strona BIP Urzędu Miasta Lublin dostępna pod następującym adresem https://bip.lublin.eu.
Obecna strona stanowi archiwum dokumentów i nie będzie już aktualizowana.


Wyszukiwanie po klasyfikacji: Zarządzenie

Numer zarządzenia
Od 2012 roku wg wzoru: nr/MM/RRRR, do 2012 roku wg wzoru: nr/RRRR
Tytuł
Data uchwalenia
DD-MM-RRRR
Wydział, Biuro, SSP, WSP
Rodzaj
Nazwisko i imię (osoby upoważnionej)
Status

szukaj »     wyczyść »

 Prawo

Zarządzenia
 2017
 Aktualne
 Archiwalne
 2016
 Aktualne
 Archiwalne
 2015
 Aktualne
 Archiwalne
 2014
 Aktualne
 Archiwalne
 2013
 Aktualne
 Archiwalne
 2012
 Aktualne
 Archiwalne
 2011
 Aktualne
 Archiwalne
 2010
 Aktualne
 Archiwalne
 2009
 Aktualne
 Archiwalne
 2008
 Aktualne
 Archiwalne
 2007
 Aktualne
 Archiwalne
 2006
 Aktualne
 Archiwalne
 2005
 Aktualne
 Archiwalne
 2004
 Aktualne
 Archiwalne
 2003
 Aktualne
 Archiwalne
 Archiwum zarządzeń 2002
 Archiwum zarządzeń 2001
 Archiwum zarządzeń 2000

Ukryj rejestr zmian
Nazwa informacji: Zarządzenia Prezydenta Miasta Lublin
Wprowadził do BIP: IT - Piasecka Anna - Administrator
Data udostępnienia w BIP: 2008-05-25
Wytworzył informację: Piasecka Anna
Ostatnio modyfikował: IT - Piasecka Anna - Administrator
Data modyfikacji: 2012-11-16
Status: Informacja aktualna
Statystyki »  Szczegóły »
Designed by DUOGRAPH © 2007   CMS mPortal 2.10 © COIG-SOFTWARE sp. z o.o.