Prezydent, zastępcy, pełnomocnicy
Prezydent Miasta Lublin
Zastępcy Prezydenta Miasta Lublin
Pełnomocnicy Prezydenta Miasta Lublin
Organy doradcze, opiniodawcze, pomocnicze przy Prezydencie Miasta Lublin
Absolutorium dla Prezydenta Miasta Lublin
Oświadczenia majątkowe
Sekretarz, Skarbnik Miasta Lublin
Przyjęcia mieszkańców
Prezydent, Zastępcy, Sekretarz Miasta Lublin
Przewodniczący, Wiceprzewodniczący, Radni Rady Miasta Lublin
Rada Miasta Lublin - VII kadencja (2014-2018)
Radni Rady Miasta Lublin
Interpelacje radnych
Kluby radnych
Komisje Rady Miasta Lublin
Sesje RM Lublin
Plany pracy Rady Miasta Lublin
Wybory ławników sądowych
Poprzednie kadencje Rady Miasta Lublin
Kontakt
Młodzieżowa Rada Miasta Lublin - XII kadencja (2017-2018)
Rady dzielnic
Urząd Miasta Lublin
Struktura organizacyjna
Godziny pracy i przyjęć interesantów Urzędu Miasta Lublin
Regulaminy
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Ogłoszenia
Zamówienia publiczne
Kontrole
Zgromadzenia publiczne
Informacje o rejestrach, ewidencjach, archiwach
Nieodpłatna pomoc prawna
Opisy usług
Dane demograficzne
E-Urząd
Prawo
Statut Miasta Lublin
Uchwały RM Lublin
Zarządzenia Prezydenta
Akty prawa miejscowego
Inne
Wybory
Propozycje zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych
Okręgi wyborcze
Finanse i majątek
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Budżet miasta
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta
Jawność finansów publicznych
Dług publiczny
Podatki i opłaty
Majątek Gminy
Wykaz jednostek objętych bilansem skonsolidowanym
Strategia i planowanie
Strategia rozwoju (plan działania)
Planowanie przestrzenne
Rewitalizacja
Ochrona środowiska
Ochrona przed hałasem
Dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie
Informacja publiczna
Rejestr umów
Wnioski o udostępnienie informacji publicznej
Dostęp do informacji nieopublikowanej w BIP
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Inne
Jednostki organizacyjne Miasta Lublin
Instytucje kultury
Jednostki budżetowe opieki społecznej i pracy
Jednostki budżetowe porządku publicznego
Pozostałe jednostki budżetowe
Spółki
Szkoły, przedszkola i placówki oświatowe
Samorządowe zakłady budżetowe
Podmioty lecznicze
Żłobki
Redakcja


W dn. 30 grudnia 2017 r. uruchomiona została nowa strona BIP Urzędu Miasta Lublin dostępna pod następującym adresem https://bip.lublin.eu.
Obecna strona stanowi archiwum dokumentów i nie będzie już aktualizowana.


Oświadczenia majątkowe

Data
Termin od
Termin do
Źródło
Rodzaj
Status

Informacje ogólne dotyczące oświadczeń majątkowych
Formularze oświadczenia majątkowego

Wyszukiwarka oświadczeń majątkowych umożliwia wyszukiwanie dokumentów opublikowanych od roku 2011

Nazwisko
Imię
Rok
Grupa
Roczne, pierwsze, ostatnie
Miejsce pracy

szukaj »     wyczyść »


Oświadczenia majątkowe 2017:
Pierwsze w 2017 roku
Ostatnie w 2017 roku
Roczne za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe 2016:
Pierwsze w 2016 roku
Ostatnie w 2016 roku
Roczne za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe 2015:
Pierwsze w 2015 roku
Ostatnie w 2015 roku
Roczne za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe 2014:
Pierwsze w 2014 roku
Ostatnie w 2014 roku
Roczne za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe 2013:
Pierwsze w 2013 roku
Ostatnie w 2013 roku
Roczne za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe 2012:
Roczne za 2011 rok
Pierwsze w 2012 roku
Ostatnie w 2012 roku

Oświadczenia majątkowe 2011:
Roczne za 2010 rok
Pierwsze w 2011 roku
Ostatnie w 2011 roku

Oświadczenia majątkowe 2010:
Roczne za 2009 rok
Pierwsze w 2010 roku
Ostatnie w 2010 roku

Oświadczenia majątkowe 2009:
Roczne za 2008 rok
Pierwsze w 2009 roku
Ostatnie w 2009 roku

Oświadczenia majątkowe 2008:
Roczne za 2007 rok
Pierwsze w 2008 roku
Ostatnie w 2008 roku

Ukryj rejestr zmian
Nazwa informacji: Oświadczenia majątkowe
Wprowadził do BIP: IT - Piasecka Anna - Administrator
Data udostępnienia w BIP: 2008-06-04
Wytworzył informację: Miziołek Aleksandra
Ostatnio modyfikował: KD - Miziołek Aleksandra
Data modyfikacji: 2017-01-09
Status: Informacja aktualna
Statystyki »  Szczegóły »
Designed by DUOGRAPH © 2007   CMS mPortal 2.10 © COIG-SOFTWARE sp. z o.o.