Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
Strona główna  >> Ogłoszenia o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego


 
 Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego dla zadania: "PRZEBUDOWA AL. UNII LUBELSKIEJ NA ODCINKU OD RONDA LUBELSKIEGO LICA'80 DO WJAZDU DO TARASÓW ZAMKOWYCH WRAZ Z PRZEBUDOWĄ OBIEKTÓW MOSTOWYCH NA RZECE BYSTRZYCY".
 Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego w związku z inwestycją pn. "Przebudowa ul. Zorza w Lublinie na odcinku od ul. Głuskiej do granicy miasta".
 Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego w związku z inwestycją pn. "Przebudowa ul. Wapowskiego w Lublinie na odcinku od ul. Samsonowicza do ul. Domeyki".
 Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznegodla dla zadania "Budowa ulicy Kosynierów i Ziemiańskiej w Lublinie"
 Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego w ramach planowanego zadania inwestycyjnego pn. "Budowa odcinka drogi publicznej - ul. Tarasowej w Lublinie od skrzyżowania z droga wewnętrzną do skrzyżowana z ul. Relaksową"
 Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznegodla zadania "Budowa ulicy Koryznowej na odcinku od ul. Ponikwoda do ul. Rumiankowej w Lublinie"
  Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego w związku z inwestycją pn. "Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę ul. Araszkiewicza".
  Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego w związku z inwestycją pn. "Przebudowa ul. Pawiej i Piaskowej".
 > Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego w związku z inwestycją pn. > > Rozbudowa ul. Północnej w Lublinie na odcinku od skrzyżowania z ul. Szymańskiego do wysokości posesji Północna 127 wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego oraz przebudową sieci teletechnicznej.
 Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego w związku z „Budową odcinka drogi publicznej, od ul. Inżynierskiej do wysokości budynku przy ul. Wrotkowskiej 2a w Lublinie.”
 Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego w związku z inwestycją pn. "Budowa ulicy Abelarda".
 Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego w związku z inwestycją pn. "Budowa ulicy Głównej".
 Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego w związku z inwestycją pn. "Budowa ulicy Sławinek".
 Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego w związku z inwestycją pn. "Przebudowa ul. Puchacza".
 Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego w związku z inwestycją pn. "Przebudowa ulicy Wiejskiej"
 Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego w związku z inwestycją pn. "Budowa ulicy Sportowej od ul. Rudnickiej do ul. Wielkiej"
 Informacji o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego w związku z inwestycją pn. "Budowa ul. Bliskiej w Lublinie".
 Informacja o możliwości umieszczenia kanału technologicznego w związku z inwestycją polegającej na przebudowie Al. Kompozytorów Polskich w Lublinie, na odcinku od skrzyżowania z al. Smorawińskiego do północnej jezdni al. Solidarności wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz wykonanie przebudowy dwóch wiaduktów w ciągu al. Kompozytorów Polskich – etap II
 Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego w związku z inwestycją pn.: budowa drogi gminnej nr 106653L - ul. Sierpińskiego na odcinku od ul.Zamenhofa do ul. Świętochowskiego, budowa odcinka drogi gminnej nr 106733L - ul. Świętochowskiego na długości posesji nr 165 do 187 oraz budowa drogi gminnej - ul. Daniłowskiego i odcinka drogi gminnej ul. Czartoryskiej w Lublinie wraz z oświetleniem drogowym, odwodnieniem, siecią wodociągową i kanalizacji sanitarnej z przyłączami, oraz przebudową gazociągu, sieci energetycznych i teletechnicznych.
 Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego w związku z inwestycją pn. "Przebudowa al. Tysiąclecia wraz z wykonaniem bus pasów".
 "Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego w związku z inwestycją pn.: budowa projektowanej drogi gminnej - ul. Konrada Bielskiego na odcinku od działki nr ewid. 15/26 do ul. Ignacego Czumy w Lublinie wraz z oświetleniem drogowym, przykanalikami deszczowymi z wpustami ulicznymi, przyłączami wod-kan, oraz przebudową wodociągu, sieci energetycznych i teletechnicznych."
 "Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego w związku z inwestycją pn.: budowa drogi gminnej nr 106850L - ul. Lędzian na odcinku od ul. Wołynian w kierunku ul. Goplan wraz z oświetleniem drogowym, kanalizacją deszczową oraz przebudową sieci energetycznych i teletechnicznych."
 "Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego w związku z inwestycją pn.: budowa drogi gminnej nr 106419L - ul. Liliowej na odcinku od ul.Tulipanowej do ul.Uroczej w Lublinie wraz kanalizacją deszczową, oświetleniem drogowym, siecią wod-kan wraz z przyłączami wodociągowymi i kanalizacyjnymi do dwóch posesji, przebudową linii kablowych SN i NN oraz linii napowietrznej oświetlenia drogowego, zabezpieczeniem kanalizacji telefonicznej."
 "Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego w związku z inwestycją pn.: budowa projektowanej drogi gminnej - ul. Macierzanki w Lublinie wraz z oświetleniem drogowym, kanalizacją deszczową, przyłączami wod-kan, przebudową kolizji energetycznych."
 "Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego w związku z inwestycją pn.:budowa drogi gminnej nr 106845L - ul. Dąbrówki w Lublinie wraz z ciągami pieszymi do ul. Gnieźnieńskiej, do ul. św. Wojciecha i do ul. Wygon oraz kanalizacją deszczową i brakującymi odcinkami sieci wod-kan z przykanalikami w granicach pasa drogowego."
 "Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego w związku z inwestycją pn.:budowa drogi gminnej nr 106275L – ulicy Aleksandra Gierymskiego w Lublinie na odcinku od ul. Ludwika Zamenhofa ( wraz ze skrzyżowaniem ) do posesji nr 25 przy ul. Aleksandra Gierymskiego oraz ciągu pieszego na odcinku od ul. Jana Pocka do ul. Aleksandra Gierymskiego wraz z budową oświetlenia drogowego, sieci kanalizacji deszczowej z włączeniem do kanału w pasie drogi – ul. Ludwika Zamenhofa oraz przebudową istniejących sieci gazowej, energetycznej, telekomunikacyjnej, kolidujących z projektowaną inwestycją drogową."
 Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego w związku z inwestycją pn. Rozbudowa ul. Sławinkowskiej w Lublinie na odcinku od przejścia dla pieszych przy rondzie Regana do północnej granicy działki przy ul. Sławinkowskiej nr 27.
 Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego w pasie drogowym ulicy Raszyńskiej i Tarninowej
 Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego w związku z inwestycją pn. "„przebudowy ul. E. Romera w Lublinie".
 Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego w związku z inwestycją pn. Budowa ul. Berylowej w Lublinie (dojazd do szkoły) i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Jantarowej i Berylowej
 Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego w związku z inwestycją pn. "Przebudowa ulicy Wallenroda w Lublinie".
 Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego w związku z inwestycją pn. "Przebudowa ulicy Balladyny w Lublinie".
 Informacja o możliwości umieszczenia kanału technologicznego w związku z inwestycją polegającą na zaprojektowaniu i wykonaniu przebudowy al. Kompozytorów Polskich w Lublinie, na odcinku do skrzyżowania z al. Smorawińskiego do północnej jezdni al. Solidarności wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz wykonaniu przebudowy dwóch wiaduktów w ciągu al. Kompozytorów Polskich
 Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego w związku z inwestycją pn. "Budowa sięgacza ulicy Dekutowskiego w Lublinie".
 ogłoszenie o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego w związku z planowana budową przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca'80 w Lublinie, w zakresie od skrzyżowania z ul. Cukrowniczą do skrzyżowania ul. Krochmalnej z ul. Diamentową.
  Informacja o możliwości umieszczenia kanału technologicznego w związku z inwestycją polegającą na przebudowie drogi ul. Pliszczyńskiej w Lublinie.
 Informacja o możliwości umieszczenia kanału technologicznego w związku z inwestycją polegającą na przebudowie drogi ul. Krzemienieckiej w Lublinie.
 Informacja o możliwości umieszczenia kanału technologicznego w związku z inwestycją polegającą na przebudowie drogi ul. Niepodległości w Lublinie
 Informacja o możliwości umieszczenia kanału technologicznego w związku z inwestycją polegającą na przebudowie drogi ul. Towarowej w Lublinie.
 Informacja o możliwości umieszczenia kanału technologicznego w związku z inwestycją polegającą na przebudowie drogi ul. Glinianej w Lublinie.
 Informacja o możliwości umieszczenia kanału technologicznego w związku z inwestycją polegającą na przebudowie drogi ul. Nałkowskich w Lublinie.
 informacja o kanale technologicznym dla inwestycji: „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej” planuje się budowę kanału technologicznego w ul. Choiny na odcinku od ul. Zelwerowicza do ul. Związkowej, w ul. Szeligowskiego na odcinku od ul. Związkowej do al. Smorawińskiego, rozbudowę kanału technologicznego w al. Smorawińskiego na odcinku od ul. Szeligowskiego do ul. Chodźki oraz budowę kanału technologicznego w al. Kompozytorów Polskich na odcinku od ul. Elsnera do ul. Braci Wieniawskich.
 informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego w związku z inwestycją polegającą na budowie ul. Boya-Żeleńskiego od skrzyżowania z ulicą Elizy Orzeszkowej do skrzyżowania z ul. Mikołaja Reja.
 Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego w ul. Trześniowskiej, na odcinku od ul. Jaworowej do ul. Paprociowej w Lublinie
 Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego w ul. Czapskiego na odcinku od ul. W. Chodźki do skrzyżowania z ul. Kisielewskiego i budowa/przebudowa ul. Kisielewskiego na odcinku od ul. Czapskiego do granicy działki
  Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego w ul. Wapowskiego od istniejącej ul. Wapowskiego do działki nr 6/41 (ark. 29 obr. 43) oraz ciągu pieszego do sięgacza w ul. Nałkowskich
 informacja o kanale technologicznym w ul. Kajetana Cieszkowskiego.
 Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego w związku z inwestycją pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2273L Lublin (ul. Zorza) - Abramowice Prywatne - Kalinówka - odcinek II w zarządzie Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie
 w związku z opracowaniem kompletnej dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Samsonowicza w Lublinie
  w związku z opracowaniem kompletnej dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Bohaterów Monte Cassino w Lublinie na odcinku od skrzyżowania z ul. Krasińskiego do skrzyżowania z ul. Zana
 w związku z opracowaniem kompletnej dokumentacji projektowej na budowę ul. Uhorczaka w Lublinie
 w związku z opracowaniem kompletnej dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Pana Tadeusza w Lublinie
 w związku z opracowaniem kompletnej dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Choiny w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ulic: Zelwerowicza - Wojtasa do granic miasta
 kanał technologiczny - ul.Wygon
 kanał technologiczny - ul. Świętego Wojciecha
 kanał technologiczny - ul. Opolan
 kanał technologiczny - ul. Polan
 kanał technologiczny - ul. Biskupińska
 Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy ul. Pogodnej w Lublinie na odcinku od ul. Lotniczej do ul. L. Herc wraz z miejscami postojowymi i ciągami pieszymi.
 kanał technologiczny - ul. Gustawa Morcinka
 Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego w ul. Kasztanowej w Lublinie
 Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego w związku z inwestycją pn:"Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę przedłużenia ul. Głębokiej w Lublinie - do węzła Sławin, przebudowę skrzyżowania ul. Głębokiej z al. Kraśnicką, budowę skrzyżowania ul. Głębokiej z ciągiem ulic Bohaterów Monte Cassino - Grabowa, przebudowę odcinka al. Kraśnickiej, przebudowę odcinka ul. Głębokiej (od al. Kraśnickiej do rejonu skrzyżowania z ul. Wileńską i ul. Pagi, przebudowę odcinka ul. Nałęczowskiej w zakresie włączenia do ul. Głębokiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem
 Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego w związku z inwestycją pn:"rozbudowa drogi powiatowej ul. Osmolickiej w zakresie budowy ścieżki rowerowej wraz z budową przyłącza elektroenergetycznego do punktu monitoringu wizyjnego oraz usunięciem kolizji z infrastrukturą techniczną w Lublinie"
 Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego w związku z inwestycją pn. „budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Diamentowej do ul. Świętochowskiego i w kierunku posesji w rejonie ul. Zemborzyckiej 112 B-E w Lublinie”.
 Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego w związku z inwestycją pn. przebudowa Ronda Lubelskiego Lipca '80 wraz z a wlotami ( ul. Fabryczną i mostem na rz. Czerniejówce do skrzyżowania z ul. Wolską oraz al. Zygmuntowskich do zjazdu na parking MOSiR) i budowy trakcji trolejbusowej w ul. Lubelskiego Lipca '80 w Lublinie, na odcinku od skrzyżowania z ulicami: al. Zygmuntowskie - Unii Lubelskiej-Fabryczna do skrzyżowania z ul. Piłsudskiego.
 Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego w związku z inwestycją pn. budowa przedłużenia ul. Dywizjonu 303 w Lublinie, na odcinku od ul. Kunickiego do ul. Wrotkowskiej wraz z budową oświetlenia drogowego, kanalizacji deszczowej, budową lub przebudową uzbrojenia technicznego, rozwiązania bezkolizyjnego skrzyżowania ul. Dywizjonu 303 z bocznicą kolejową w rejonie ul. Nowy Świat.
 kanał technologiczny ul. Jacka Kuronia
 Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego w związku z inwestycją polegającą na przebudowie ul. Narutowicza od skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego i Lipowa do skrzyżowania z ul. Ochotniczą
 Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego w związku z inwestycją polegającą na: - przebudowie ul. Narutowicza od skrzyżowania ulicy Ochotniczej do skrzyżowania z ul. Muzyczną, Głęboka i Nadbystrzycką, - przebudowie skrzyżowania Głęboka, Narutowicza, Nadbystrzycka, Muzyczną, - przebudowie ul. Nadbystrzyckiej na odcinku od skrzyżowania Głęboka- Narutowicza - Muzyczna do ul. T. Zana, - przebudowie ul. Nadbystrzyckiej odcinku od linii kolejowej do ul. Jana Pawła II, - przebudowie ul. Głębokiej na odcinku od skrzyżowania Narutowicza- Nadbystrzycka - Muzyczna do ul. Sowińskiego,
 Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego w związku z inwestycją polegającą na „Aktywizacji terenów poprzemysłowych po dawnej Fabryce Samochodów Ciężarowych w Lublinie”.
 Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego w związku z inwestycją pn. "Przedłużenie ulicy Garbarskiej na odcinku od istniejącej ulicy do ulicy Droga Męczenników Majdanka".
 Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego w związku z inwestycją pn. "Opracowanie kompletnej dokumentacji na budowę przedłużenia ul. Bohaterów Monte Cassino w Lublinie - do węzła Sławin wraz z przebudową skrzyżowań z ulicami Nałęczowską oraz Wojciechowską wraz z przebudową odcinka ul. Nałęczowskiej".
 Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego w związku z inwestycją pn. "Przebudowa ulicy Abramowickiej od ulicy Sadowej do granicy miasta".
 Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego w związku z inwestycją pn. "Przebudowa ulicy Kalinowszczyzna".
 Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego w związku z inwestycją polegającą na "rozbudowie ul. Dziubińskiej i ul. Dojazdowej w Lublinie"
 Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego w związku z inwestycją polegającą na " budowie przedłużenia ul. Węglarza w Lublinie, na odcinku od ul. Walecznych do ul. Trześniowskiej. "
 Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego w związku z inwestycją pn. "Budowa ulicy Skowronkowej w Lublinie"
 Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego w związku z inwestycją pn. "Budowa ulicy Kaskadowej w Lublinie"
 Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego w związku z inwestycją polegającą na przebudowie Al. Racławickich do Ronda Honorowych Krwiodawców (wraz z rondem) do skrzyżowania z ul. Lipową, ul. Poniatowskiego od Al. Racławickich od wiaduktu nad al. Solidarności, ul. Sowińskiego od Al. Racławickich do skrzyżowania z ul. Głęboką, ul. Głębokiej od stacji benzynowej do skrzyżowania z Filaretów ul. Lipowej od skrzyżowania z Al. Racławickimi do skrzyżowania z ul. Narutowicza w Lublinie
 Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2273 L Lublin (ul. Zorza) - Abramowice Prywatne - Kalinówka
 Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego w związku z inwestycją polegającą na „Przebudowie al. Kompozytorów Polskich w Lublinie na odcinku od al. M. Smorawińskiego do al. Solidarności (z wyłączeniem wiaduktów) wraz z budową układu ścieżek rowerowych na skrzyżowaniach z al. M. Smorawińskiego i al. Solidarności”.
 Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego w związku z inwestycją polegającą na „Budowie drogi dojazdowej do posesji przy ul. Choiny nr 47, 49, 51, 51a w pobliżu ul. Edwarda Wojtasa w Lublinie”
 Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego w związku z inwestycją pn. " Budowa ul. Muzycznej, ul. Lubelskiego Lipca'80 oraz łącznika ul. Krochmalnej z ul. Lubelskiego Lipca'80w Lublinie ."
 Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego w związku z inwestycją polegającą na "Przebudowie ulicy Podwale".
 Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego w związku z inwestycją polegającą na "Przedłużeniu ul. Grygowej/Dekutowskiego (od istniejącego skrzyżowania z ruchem okrężnym przy ul. Droga Męczenników Majdanka w kierunku południowo-wschodniej części cmentarza z połączeniem z ul. Wyzwolenia)".
 Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego w związku z inwestycją pn. "Budowa ulicy Robotniczej na odcinku od ul. Żurawiej do ul. Wilczej oraz ul. Wilczej na odcinku od ul. Robotniczej do ul. Długiej/Wyzwolenia".
 Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego w związku z inwestycją polegającą na "Przebudowie ul. Pana Wołodyjowskiego"
 Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego w związku z inwestycją polegającą na „Przebudowie ul. A. Grygowej na odcinku od ronda będącego skrzyżowaniem z ul. Pancerniaków do istniejącego zjazdu publicznego w rejonie działki nr ewid. 73/55 (obr. 46, ark. 9) wraz z budową dwóch wiaduktów i przebudową łącznicy do ul. Rataja”.
 "Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego w związku z inwestycją „Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy Filaretów w Lublinie, na odcinku od skrzyżowania z ul. T. Zana do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II o łącznej długości ok 1340 m, oraz wykonanie remontu dwóch wiaduktów nad doliną „Przełęcz” w ciągu ul. Filaretów”
 2012-10-11 Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego w związku z inwestycją polegającą na "Przebudowie istniejącego odcinka oraz budowie planowanego odcinka ulicy KDL-G (stanowiącej łącznik ulic: ul. Chodźki i ul. Szeligowskiego), budowie odcinka planowanej ulicy KDD-G (stanowiącej część łącznika ulic: ul. Szeligowskiego i ul. Milenijnej) w zakresie od ul. Szeligowskiego do istniejącej drogi wewnętrznej zlokalizowanej w rejonie budynku nr 3, wraz ze skrzyżowaniami ulic: Chodźki - KDL, KDL - Szeligowskiego - KDD w Lublinie".
 2012-10-10 Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego w związku z inwestycją polegającą na "Budowie ulicy Wapiennej w Lublinie na odcinkach: od zjazdu na parking Politechniki Lubelskiej do skrzyżowania z ulicą Nadbystrzycką oraz w stronę wału na rzece Bystrzycy".
 2012-09-26 Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego w związku z inwestycją polegającą na "Budowie drogi dojazdowej do obiektów oświatowych: ZSO nr 5 i Przedszkola nr 57 przy ul. Rzeckiego w Lublinie wraz z budową parkingu
 2012-09-04 Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego w związku z inwestycją polegającą na: "Budowie nowego odcinka ul. Nałkowskich od ul. Romera do ul. Żeglarskiej w Lublinie wraz z łącznikami projektowanej ulicy z urządzoną ulicą Nałkowskich."
 2012-08-31 Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego w związku z inwestycją polegającą na: "Budowie i przebudowie ul. Firlejowskiej na odcinku od ul. Łęczyńskiej do rzeki Bystrzycy wraz z oświetleniem i odwodnieniem"
 2012-03-19 Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego w związku z inwestycją polegającą na: "Budowie ul. Nasutowskiej na odcinku od al. Spółdzielczości Pracy do skrzyżowania z ul. Stefczyka wraz z tym skrzyżowaniem oraz ul. Dłotnice od skrzyżowania z ul. Nasutowską do projektowanego ronda wraz z budową ronda, pętli autobusowej i zjazdów w Lublinie"
 2012-01-20 Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego w związku z inwestycją polegającą na: "Budowie przedłużenia ul. T. Strzembosza oraz ul. Cynamonowej, ul. Cyprysowej (wraz z dowiązaniem do istniejącego odcinka ul. Jagodowej), ul. Jagodowej, łącznika ul. Jagodowej i ul. I.Czumy, ul. Cz.Strzeszewskiego w Lublinie"
 2011-09-12 Informacja Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie o zamiarze udostępniania kanału technologicznego
Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie