Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
Strona główna  >> Zarządzenia


 
 Zarządzenie nr 15/2017 Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Zarządzie Dróg i Mostów w Lublinie w roku 2018
  Zarządzenie nr 9/2017 Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie z dnia 16 sierpnia 2017 r zmieniające zarządzenie nr 7/2012 Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie
 Zarządzenie nr 92/12/2016 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie nr 7/7/2015 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organiacyjnego Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie
  Zarządzenie nr 19/2016 Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Zarządzie Dróg i Mostów w Lublinie 
 Zarządzenie nr 17/2016 Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Zarządzie Dróg i Mostów w Lublinie
 Zarządzenie nr 16/2016 Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji inwentaryzacyjnej w Zarządzie Dróg i Mostów w Lublinie
 Zarządzenie nr 12/2016 Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie z dnia 7 października 2016 r. zmieniające zarządzenia nr 7/2012 Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie
 Zarządzenie nr 11/2016 Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie z dnia 3 października 2016 r. w sprawie zasad refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
 Zarządzenie nr 9/2016 Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zasad postępowania przy udzielaniu zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 euro (zwolnionych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych)
 Zarządzenie nr 10/2016 Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie z dnia 30 września 2016 r w sprawie zasad postępowania, organizacji, składu, trybu pracy i zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowych przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro
 Zarządzenie nr 8/2016 Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Zarządzie Dróg i Mostów w Lublinie
 Zarządzenie nr 7/2016 Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zasad rozpatrywania reklamacji dotyczących wystawienia wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowej
 Zarządzenie nr 6/2016 Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie z dnia 18 maja 2016 r. zmieniające zarządzenie nr 4/2015 Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie z dnia 4 maja 2015 r. w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników w Zarządzie Dróg i Mostów w Lublinie
 Zarządzenie nr 3/2016 Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie z dnia 26 lutego 2016 r. zmieniające zarządzenie nr 19/2013 Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie powołania komisji do sprzedaży w drodze licytacji ruchomości przejętych na rzecz Gminy Lublin oraz wprowadzenia Regulaminu licytacji pojazdów, w sprawie których sąd orzekł przepadek na rzecz Gminy Lublin
 Zarządzenie nr 1/2016 z dnia 25 stycznia 2016 r. Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie w sprawie wprowadzenia INSTRUKCJI w sprawie zasad gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku w Zarządzie Dróg i Mostów w Lublinie
 zarządzenie nr 3/2015 Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej
 Zarządzenie nr 2/2016 Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia procedury monitoringu realizacji umów zawieranych w Zarządzie Dróg i Mostów w Lublinie
 Zarządzenie nr 13/2015 Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Zarządzie Dróg i Mostów w Lublinie
 Zarządzenie nr 12/2015 Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 9/2015 Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie z dnia 25 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia INSTRUKCJI sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych w Zarządzie Dróg i Mostów w Lublinie
 Zarządzenie nr 9/2015 Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie z dnia 25 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia INSTRUKCJI sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych w Zarządzie Dróg i Mostów w Lublinie
 Zarządzenie nr 8/2015 Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie z dnia 13 sierpnia 2015 r. zmieniające zarządzenia nr 7/2012 Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie
 Zarządzenie nr 7/7/2015 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie
 Zarządzenie nr 4/2015 Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie z dnia 4 maja 2015 r. w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników w Zarządzie Dróg i Mostów w Lublinie
 Zarządzenie nr 88/12/2014 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie
 Zarządzenie nr 28/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie nr 25/2014 Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku podlegającego ewidencji w księgach rachunkowych Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie
 Zarządzenie nr 27/2014 Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie zasad postępowania przy udzielaniu zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 euro (zwolnionych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych)
 Zarządzenie nr 26/2014 Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Zespołu Przedsięwzięć Inwestycyjnych w Zarządzie Dróg i Mostów w Lublinie
 Zarządzenie nr 23/2014 Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie z dnia 24 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia rozkładu czasu pracy dla pracowników zatrudnionych na wieloosobowym stanowisku pracy ds. oczyszczania w Wydziale Utrzymania i Remontów Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie w okresie zimowego utrzymanie ulic oraz zasad sprawowania nadzoru nad zimowym utrzymaniem ulic przez pracowników Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie.
 Zarządzenie nr 17/2014 Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie z dnia 14 lipca 2014 r.w sprawie zasad postępowania, organizacji, składu, trybu pracy i zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowych przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro
 Zarządzenie nr 16/2014 Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie zasad postępowania przy udzielaniu zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 euro (zwolnionych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych)
 Zarządzenie nr 10/2014 Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zarządzie Dróg i Mostów w Lublinie
 Zarządzenie nr 9/2014 Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu pracy Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie
 Zarządzenie nr 8/2014 Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie z dnia 16.04.2014 roku w sprawie zasad postępowania organizacji, składu, trybu pracy i zakresu obowiązaków członków Komisji Przetargowych przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.
 Zarządzenie nr 7/2014 Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie z dnia 16.04.2014 roku w sprawie zasad postępowania przy udzielaniu zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 euro (zwiolnionych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych).
 Zarządzenie nr 6/2014 Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Zarządzie Dróg i Mostów w Lublinie
 Zarządzenie nr 5/2014 Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie prowadzenia Kart Zadań w Zarządzie Dróg i Mostów w Lublinie
 zarządzenie nr 3/3/2014 Prezydent Miasta Lublin z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 55/4/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie.
 Zarządzenie nr 28/2013 Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Zarządzie Dróg i Mostów w Lublinie.
 Zarządzenie nr 4/2014 Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 24/2013 z dnia 31 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia rozkładu czasu pracy dla pracowników zatrudnionych na wieloosobowym stanowisku pracy ds. oczyszczania w Wydziale Utrzymania i Remontów Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie w okresie zimowego utrzymania ulic oraz zasad pełnienia nadzoru nad zimowym utrzymaniem ulic przez pracowników Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie.
 Zarządzenie nr 3/2014 Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie powołania Komisji do spraw przeglądów gwarancyjnych zrealizowanych budów, przebudów i remontów ulic i drogowych obiektów inżynierskich przez Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
 Zarzadzenie nr 2/2014 Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania - przetargu pisemnego nieograniczonego na roczną dzierżawę słupów ogłoszeniowych zlokalizowanych w pasach drogowych na terenie Miasta Lublin
 Zarzadzenie nr 1/2014 Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 19/2013 z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie powołania komisji do sprzedaży w drodze licytacji ruchomości przejętych na rzecz Gminy Lublin oraz wprowadzenia Regulaminu licytacji pojazdów, w sprawie których sąd orzekł przepadek na rzecz Gminy Lublin
 Zarządzenie nr 19/2013 Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Komisji do sprzedaży w drodze licytacji ruchomości przejętych na rzezc Gminy Lublin oraz wprowadzenia regulaminu licytacji pojazdów, w sprawie których sąd orzekł przepadek na rzecz Gminy Lublin
 Zarządzenie nr 16/2013 Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych, w Zarządzie Dróg i Mostów w Lublinie
 Zarządzenie nr 10/4/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 9 kwietnia 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 55/4/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie
 Zarządzenie nr 11/2013 Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w Zarządzie Dróg i Mostów w Lublinie.
 Zarządzenie nr 8/2013 Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie odwołania pełnomocnictwa udzielonego Naczelnikowi Wydziału Zarządzania Ruchem w Zarządzie Dróg i Mostów w Lublinie.
 Zarządzenie nr 7/2013 Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, któremu uległ pracownik Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie.
 Zarządzenie nr 6/2013 Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 17/2011 Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Zarządzie Dróg i Mostów w Lublinie.
 Zarządzenie nr 5/2013 Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 9/2012 Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania i organizacji prac Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych w Zarządzie Dróg i Mostów.
 Zarządzenie nr 4/2013 Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów z dnia 17 stycznia 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 40/2012 Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie z dnia 3 września 2012 r. w sprawie nadania Regulaminu korzystania ze środków transportu do celów służbowych w Zarządzie Dróg i Mostów w Lublinie.
 Zarządzenie nr 3/2013 Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników w Zarządzie Dróg i Mostów w Lublinie.
 Zarządzenie nr 2/2013 Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie "Procedury przyjmowania wniosków o realizację zadań zgłoszonych przez Rady Dzielnic Miasta Lublin w ramach rezerwy celowej budżetu miasta Lublin" w Zarządzie Dróg i Mostów w Lublinie.
 Zarządzenie nr 1/2013 Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie procedury wnioskowania o udzielenie upoważnień i pełnomocnictw pracownikom oraz osobom niezatrudnionym w Zarządzie Dróg i Mostów w Lublinie.
 Zarządzenie nr 64/2012 Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie z dnia 31 grudnia 2012 r. zmieniające Zarządzenie nr 12/2011 Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie z dnia 26 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie.
 Zarządzenie nr 53/2012 Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu pracy Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie
 Zarządzenie nr 45/2012 Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie z dnia 24 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zarządzie Dróg i Mostów w Lublinie
 Zarządzenie nr 33/2012 Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie z dnia 23 lipca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Pracy Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie
 Zarządzenie Nr 26/2012 Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 17/2012 Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zarządzie Dróg i Mostów w Lublinie oraz zatwierdzenia rocznego planu rzeczowo-finansowego i ustalenia kwot pomocy udzielanych z ZFŚS w 2012 r.
 Zarządzenie nr 17/2012 Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zarządzie Dróg i Mostów w Lublinie
 Zarządzenie nr 55/4/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 kwietnia 2012 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie
 Zarządzenie nr 7/2012 Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie
 Zarządzenie nr 12/2011 Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów z dnia 26 września 2011 r. w sprawie wprowadzenie regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Zarządzie Dróg i Mostów w Lublinie
Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie