STRONA ARCHIWALNA
Zespół Szkół Elektronicznych w Lublinie

Nowa strona dostępna pod adresem: https://biuletyn.lublin.eu/zsel

Strona główna  >> Rejestr zmian


 
# Nazwa dokumentu Edytował Data edycji Komentarz zmian
Statut  Czerniak Marcin  2018-04-18  Utworzenie dokumentu 
(2017-12-21) Ogłoszenie o wyniku postępowania  Czerniak Marcin  2017-12-21  Utworzenie dokumentu 
(2017-12-15) Wyniki z otwarcia ofert  Czerniak Marcin  2017-12-15  Zmiana treści dokumentu 
(2017-12-15( Informacja z otwarcia ofert  Czerniak Marcin  2017-12-15  Utworzenie dokumentu 
(2017-11-27) Informacje z otwarcia ofert  Czerniak Marcin  2017-11-27  Utworzenie dokumentu 
(2017-11-21) Odpowiedzi na pytania  Czerniak Marcin  2017-11-21  Utworzenie dokumentu 
(2017-11-15) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  Czerniak Marcin  2017-11-17  Zmiana treści dokumentu 
(2017-11-15) Ogłoszenie o zamówieniu  Czerniak Marcin  2017-11-15  Utworzenie dokumentu 
(2017-11-15) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  Czerniak Marcin  2017-11-15  Utworzenie dokumentu 
Zespół Szkół Elektronicznych  Czerniak Marcin  2017-04-21  Zmiana treści dokumentu 
Hanc Elżbieta - Dyrektor  Czerniak Marcin  2017-04-21  Zmiana treści dokumentu 
Hanc Elżbieta - Dyrektor  Czerniak Marcin  2017-04-21  Zmiana treści dokumentu 
Hanc Elżbieta - Dyrektor  Czerniak Marcin  2017-04-21  Zmiana treści dokumentu 
Hanc Elżbieta - Dyrektor  Czerniak Marcin  2017-04-21  Zmiana treści dokumentu 
Małgorzata Myśliwiec - Wicedyrektor  Czerniak Marcin  2017-04-21  Zmiana treści dokumentu 
Małgorzata Myśliwiec - wicedyrektor  Czerniak Marcin  2017-04-21  Zmiana treści dokumentu 
Małgorzata Myśliwiec - V-ce dyrektor  Czerniak Marcin  2017-04-21  Utworzenie dokumentu 
Maja Buczkowska - Gola - Wicedyrektor  Czerniak Marcin  2017-04-21  Zmiana treści dokumentu 
Maja Buczkowska - Gola - wicedyrektor  Czerniak Marcin  2017-04-21  Zmiana treści dokumentu 
Maja Buczkowska - Gola - V-ce dyrektor  Czerniak Marcin  2017-04-21  Zmiana treści dokumentu 
2 3 4 5 6 7 8 9 »

 

STRONA ARCHIWALNA
Zespół Szkół Elektronicznych w Lublinie

Nowa strona dostępna pod adresem: https://biuletyn.lublin.eu/zsel